[pgpool-general: 6142] Re: Out of memory problem

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Tue Jun 26 13:41:42 JST 2018


Hi,

Thanks for fast reaction :). After careful analysis, it turned out that 
the problem was on the side of application servers connecting to pgpool. 
So there was no topic :)


W dniu 22.06.2018 o 11:29, Bo Peng pisze:
> Hi,
>
> Does thie out of memory problem happen every time?
> If so, could you provide more logs including the query log?
>
>
> On Wed, 20 Jun 2018 09:50:26 +0200
> Aleksander Englert <aleksander_englert at skg.pl> wrote:
>
>> Hello,
>>
>> We have something like that in the pgpool logs as below. I am asking for
>> help in correcting the configuration. Attached file pgpool.conf.
>>
>> TopMemoryContext: 749901024 total in 7 blocks; 57152 free (363 chunks);
>> 749843872 used
>>    pgpool_child_main_loop: 6035512 total in 4 blocks; 45856 free (15
>> chunks); 5989656 used
>>      child_query_process: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 544 free (0
>> chunks); 7648 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0
>> chunks); 5184 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0
>> chunks); 5184 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0
>> chunks); 5184 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0
>> chunks); 5760 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0
>> chunks); 5760 used
>>        QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0
>> chunks); 5760 used
>>        QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1368 free (1
>> chunks); 2728 used
>>        QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free (1
>> chunks); 2712 used
>>        QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free (1
>> chunks); 2712 used
>>        pool_process_query: 8192 total in 1 blocks; 8128 free (0 chunks);
>> 64 used
>>      SessionContext: 210656 total in 32 blocks; 200504 free (1892
>> chunks); 10152 used
>>    ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 8152 free (5 chunks); 40 used
>> Grand total: 756233208 bytes in 72 blocks; 340792 free (2278 chunks);
>> 755892416 used
>> *2018-06-19 12:11:29: pid 2031:ERROR:  out of memory*
>> 2018-06-19 12:11:29: pid 2031:DETAIL:  Failed on request of size 717347840.
>>
>> -- 
>> Pozdrawiam / Best regards
>> Aleksander Englert
>> aleksander_englert at skg.pl
>> tel. 33/8281168
>> kom. +48692469269
>>
>> SKG S.A.
>> 43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
>> tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
>> e-mail: firma at skg.pl
>>
>> Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
>> NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
>> Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony
>>
>> Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione.
>> Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
>> adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy.
>> Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
>> przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
>> poinformowanie nadawcy i jej
>> usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
>> osobom trzecim w jakiejkolwiek
>> formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części
>> jest zakazane.
>>
>> The information contained in this message may be privileged and
>> confidential and protected from disclosure.
>> Information included in that message is addressed only to the
>> addressee/addressees determined above and is the property
>> of the sender. If you have received this communication in error, please
>> notify the sender immediately by replaying
>> to the message and deleting it from your computer. Any dissemination,
>> distribution or copying of this communication
>> to the third parties is strictly prohibited.
>

-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 33/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20180626/59f48d0f/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4002 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20180626/59f48d0f/attachment.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list