[pgpool-general: 6136] Re: Out of memory problem

Bo Peng pengbo at sraoss.co.jp
Fri Jun 22 18:29:50 JST 2018


Hi,

Does thie out of memory problem happen every time?
If so, could you provide more logs including the query log?


On Wed, 20 Jun 2018 09:50:26 +0200
Aleksander Englert <aleksander_englert at skg.pl> wrote:

> Hello,
> 
> We have something like that in the pgpool logs as below. I am asking for 
> help in correcting the configuration. Attached file pgpool.conf.
> 
> TopMemoryContext: 749901024 total in 7 blocks; 57152 free (363 chunks); 
> 749843872 used
>   pgpool_child_main_loop: 6035512 total in 4 blocks; 45856 free (15 
> chunks); 5989656 used
>     child_query_process: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 544 free (0 
> chunks); 7648 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0 
> chunks); 5184 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0 
> chunks); 5184 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 3008 free (0 
> chunks); 5184 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0 
> chunks); 5760 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0 
> chunks); 5760 used
>       QueryContextMemoryContext: 8192 total in 3 blocks; 2432 free (0 
> chunks); 5760 used
>       QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1368 free (1 
> chunks); 2728 used
>       QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free (1 
> chunks); 2712 used
>       QueryContextMemoryContext: 4096 total in 2 blocks; 1384 free (1 
> chunks); 2712 used
>       pool_process_query: 8192 total in 1 blocks; 8128 free (0 chunks); 
> 64 used
>     SessionContext: 210656 total in 32 blocks; 200504 free (1892 
> chunks); 10152 used
>   ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 8152 free (5 chunks); 40 used
> Grand total: 756233208 bytes in 72 blocks; 340792 free (2278 chunks); 
> 755892416 used
> *2018-06-19 12:11:29: pid 2031:ERROR:  out of memory*
> 2018-06-19 12:11:29: pid 2031:DETAIL:  Failed on request of size 717347840.
> 
> -- 
> Pozdrawiam / Best regards
> Aleksander Englert
> aleksander_englert at skg.pl
> tel. 33/8281168
> kom. +48692469269
> 
> SKG S.A.
> 43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
> tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
> e-mail: firma at skg.pl
> 
> Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
> NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
> Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony
> 
> Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
> Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
> adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
> Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
> przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
> poinformowanie nadawcy i jej
> usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
> osobom trzecim w jakiejkolwiek
> formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
> jest zakazane.
> 
> The information contained in this message may be privileged and 
> confidential and protected from disclosure.
> Information included in that message is addressed only to the 
> addressee/addressees determined above and is the property
> of the sender. If you have received this communication in error, please 
> notify the sender immediately by replaying
> to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
> distribution or copying of this communication
> to the third parties is strictly prohibited.


-- 
Bo Peng <pengbo at sraoss.co.jp>
SRA OSS, Inc. JapanMore information about the pgpool-general mailing list