[pgpool-general: 6124] Pgpool logs

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Tue Jun 19 16:23:40 JST 2018


Hello,

We use two postgres clusters in version 9.4 and pgpool in version 3.6.6. 
Please explain what the following entries in the pgpool logs mean:
*
**Process backend response: sync pending message found after receiving 
error response*

Thank you in advance for your help.

-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 33/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20180619/7ce31b41/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4002 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20180619/7ce31b41/attachment.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list