[pgpool-general: 2542] Re: pid not found

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Thu Feb 6 18:45:24 JST 2014


Hello,

On what user you are running httpd server (user name) ?


W dniu 2014-02-06 10:33, Gintautas Sulskus pisze:
> Thanks, Yugo.
>
> However, now I keep getting "pgpool start failed. pgpool.pid not 
> found" when i try to launch pgpool from pgpoolAdmin.
> Any ideas?
>
> pgpool is not running.
>
> Regards,
> Gintas
>
>
> On Thu, Feb 6, 2014 at 8:25 AM, Yugo Nagata <nagata at sraoss.co.jp 
> <mailto:nagata at sraoss.co.jp>> wrote:
>
>   Hi,
>
>   On Thu, 6 Feb 2014 07:41:22 +0000
>   Gintautas Sulskus <gingaz at gmail.com <mailto:gingaz at gmail.com>> wrote:
>
>   > Hello,
>   >
>   > whenever I reboot my machine /var/run.pgpool dir gets removed
>   and is not
>   > recreated on startup.
>   > If I create it manually and perform chmod 755 pgpoolAdmin complains:
>   >
>   > pgpool start failed. pgpool.pid not found
>   >
>   > 2014-02-06 07:33:31 ERROR: pid 1473: could not open pid file as
>   > /var/run/pgpool/pgpool.pid. reason: Permission denied
>
>   If you use pgpoolAdmin, apache user should have permission to write
>   to /var/run/pgpool directory.Try
>
>   $ chomod 777 /var/run/pgpool
>
>   or
>
>   $ chown apache /var/run/pgpool
>
>   >
>   > Do you know what is the cause and what is the best way to solve it?
>   >
>   > I'm running Ubuntu 10.04.4 LTS 64 bit.
>   >
>   > Best Regards,
>   > Gintas
>
>
>   --
>   Yugo Nagata <nagata at sraoss.co.jp <mailto:nagata at sraoss.co.jp>>
>
>
>
>
> -- 
> Best Regards,
> Gintautas Sulskus
>
>
> _______________________________________________
> pgpool-general mailing list
> pgpool-general at pgpool.net
> http://www.pgpool.net/mailman/listinfo/pgpool-general

-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 033/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20140206/54c6619b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3760 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20140206/54c6619b/attachment-0001.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list