[pgpool-general: 2364] Re: pool_passwd / md5 problem

Tatsuo Ishii ishii at postgresql.org
Tue Dec 24 15:47:49 JST 2013


Because you have "trust" before "md5" auth method.

Best regards,
--
Tatsuo Ishii
SRA OSS, Inc. Japan
English: http://www.sraoss.co.jp/index_en.php
Japanese: http://www.sraoss.co.jp

> Hi,
> 
> I do not want to act solution md5 in file pool_passwd. When I login to
> pgpoolby, for example, pgadmin, it does not require a password. Below
> are my settings in the configuration files:
> 
> Pgpool ver. 3.2.3
> Postgresql ver. 9.2
> 
> 1. pool_passwd
> postgres:hash_with_password
> 
> 2. pool_hba.conf
> # TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD
> 
> # "local" is for Unix domain socket connections only
> local  all     all                trust
> # IPv4 local connections:
> host  all     all     127.0.0.1/32     trust
> host  all     all     0.0.0.0/0     md5
> 
> 3. pgpool.conf
> # - Authentication -
> 
> enable_pool_hba = on
>                  # Use pool_hba.conf for client authentication
> pool_passwd = 'pool_passwd'
>                  # File name of pool_passwd for md5 authentication.
>                  # "" disables pool_passwd.
>                  # (change requires restart)
> authentication_timeout = 60
>                  # Delay in seconds to complete client authentication
>                  # 0 means no timeout.
> 
> 
> -- 
> Pozdrawiam / Best regards
> Aleksander Englert
> aleksander_englert at skg.pl
> tel. 033/8281168
> kom. +48692469269
> 
> SKG S.A.
> 43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
> tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
> e-mail: firma at skg.pl
> 
> Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
> KRS
> NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
> Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony
> 
> Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie
> chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
> adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność
> nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
> przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie
> poinformowanie nadawcy i jej
> usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
> osobom trzecim w jakiejkolwiek
> formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub
> części jest zakazane.
> 
> The information contained in this message may be privileged and
> confidential and protected from disclosure.
> Information included in that message is addressed only to the
> addressee/addressees determined above and is the property
> of the sender. If you have received this communication in error,
> please notify the sender immediately by replaying
> to the message and deleting it from your computer. Any dissemination,
> distribution or copying of this communication
> to the third parties is strictly prohibited.
> 


More information about the pgpool-general mailing list