[pgpool-general: 2336] FATAL: unrecognized configuration parameter "pgpool.pg_ctl" / superuser: unknown (Connection error)

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Fri Dec 13 14:01:45 JST 2013


Hello,

In our firm among others we are using pgpool ver. 3.2.3, pgpooladmin 
ver. 3.2.2 and postgres version 9.1. We would like to use the latest 
version of pgpool ver. 3.3.2 and pgpooladmin ver. 3.3.0. Now I am 
testing this version, but can not work functionality to 
stop/reload/restart PostgreSQL from GUI. I did everything according to 
the instructions, namely:

$ cd pgpool-II-3.3.2/sql/pgpool-recovery
$ make
$ make install

After this:

$ psql -f pgpool-recovery.sql template1

Where should I insert parameter: pgpool.pg_ctl = 
'/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl' ??????. If I insert this parameter to 
postgresql.conf of postgres cluster, then it does not start (FATAL: 
unrecognized configuration parameter "pgpool.pg_ctl").

And in pgpooladmin konsole I have an error:
superuser: unknown (Connection error)

But my superuser is postgres, like a login to pgpooladmin.

It's written in the documentation:

A superuser whose name is same as the pgpoolAdmin's login user also must 
exists in the backend.

Thank you in advance for your help.

-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 033/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20131213/c47873d9/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3760 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20131213/c47873d9/attachment.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list